reedle

37 tekstów – auto­rem jest reed­le.

ma­la kro­lew­na spa­la. nag­le odez­wal sie jej te­lefon. na wys­wiet­laczu by­lo kil­ka wiado­mos­ci : kocha­nie obudz sie, prosze. kro­lew­na us­lycza­la ze ktos pu­ka w jej ok­no. przes­traszy­la sie, ale dziel­nie ot­worzy­la okno. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 czerwca 2011, 19:41

czu­je moc slow 'Kocham Cie' . nie ma bar­dziej ma­gicznych slow. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 czerwca 2011, 18:22

przyszla lep­sza wios­na niz do­tychczas.zwa ja za­kocha­na wiosna. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 kwietnia 2011, 08:12

pachne pa­piero­sami, mes­ki­mi per­fu­mami i pi­wem z co­la, to za­pach mo­jej wiel­kiej milosci. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 marca 2011, 19:44

wiem tyl­ko, ze kocham go, bo jest, za to ja­ki jest dla mnie, jak sie z nim czu­je, za to, ze pot­ra­fi mnie kochac i za to jak zmienia mo­je zy­cie za­pel­niajac w nim pus­tke i czy­niac je kompletnym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 marca 2011, 16:06

tak jak­bym znaj­do­wala sie po­nad chmu­rami z je­go mi­los­cia przy­wiaza­na do sznu­row­ki tramka. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 marca 2011, 19:14

eufo­ria by­cia twoja. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 lutego 2011, 11:46

i pow­stał prob­lem, co jest nap­rawdę mo­ral­ne, a co za­licza się już do niec­nych uczynków. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 listopada 2010, 16:57

Cichy szept ser­ca, a ta­ki mętlik wokół. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 6 listopada 2010, 16:40

nie chcę by ktoś za­pełniał pus­tkę po nim. chcę żeby zna­lazł ko­lejną nową przes­trzeń w moim ser­cu i tam za­kot­wiczył. pus­tka po nim zos­ta­nie na zaw­sze, bo ja nie chcę zapomnieć. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 3 września 2010, 14:54
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

reedle

Użytkownicy
Q R S
Kalendarz
Aktywność